Korzystanie z strony

Korzystanie z strony - regulamin obowiązków dla użytkowników

Dziękujemy wszystkim użytkownikom, którzy zdecydowali się skorzystać z naszej strony.

Wchodząc na stronę i korzystając z jej Usług, użytkownik automatycznie wyraża zgodę na podane warunki jego
użytkowania. Prosimy uważnie się z nimi zapoznać. Użytkownikom, którzy nie są zadowoleni z niniejszego
Regulaminu, zaleca się odmowę jego odwiedzenia.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany wprowadzone do
Regulaminu wchodzą w życie natychmiast po ich opublikowaniu na stronie. Nie mają one działania wstecznego.
Odwiedzających stronę internetową gorąco zachęcamy do okresowego przeglądania Regulaminu pod kątem
ewentualnych zmian.

Rozdziały Regulaminu nie mają mocy prawnej. Dotyczą one wyłącznie ułatwień dla osób odwiedzających stronę
internetową.

Przepisy ogólne

Administracja ma prawo do zmiany zawartości strony, ograniczenia lub całkowitego przerwania dostępu do niej i
jej poszczególnych elementów w dowolnym momencie według własnego uznania, bez podania przyczyn lub
uprzedniego powiadomienia.

Warunki korzystania ze strony internetowej

Strona nie może być wykorzystywana w sposób niewłaściwy. Nie można uzyskać do niej dostępu bez
standardowych instrukcji, zasad i interfejsu, które mogą zakłócać funkcjonowanie strony internetowej.

Użytkownicy korzystający ze strony nie mają żadnych praw własności ani praw autorskich do jej zawartości oraz
bezpośrednio do samej strony internetowej. Informacje zamieszczone na stronie internetowej mogą być
wykorzystywane wyłącznie za zgodą jej właściciela. Podanie informacji o właścicielu zawartych materiałów jest
obowiązkowe.

Ważne! Zawartość strony może być reprodukowana lub rozpowszechniana wyłącznie dla niekomercyjnych celów
osobistych i tylko w stałej formie.

Regulamin nie daje odwiedzającym prawa do logo i elementów graficznych strony.

Opinie oraz informacje zwrotne

Strona zezwala na zamieszczanie informacji, które są umieszczane i/lub tworzone przez osoby trzecie
odpowiedzialne za dostarczone informacje. Treść tego jest sprawdzana (niekoniecznie) przez administrację pod
kątem przestrzegania zasad strony i ustawodawstwa Polski. W tym przypadku, strona internetowa nie ponosi
odpowiedzialności za zamieszczone informacje.

Administrator strony ma prawo do blokowania lub usuwania treści od osób trzecich w przypadku jakichkolwiek
naruszeń lub według własnego uznania. Możemy również korzystać z tych treści bezpłatnie na różne sposoby:

Wszystkie powyższe prawa są wykorzystywane przez stronę wyłącznie w celu zapewnienia jej rozwoju i
stabilnego funkcjonowania. Są one stosowane nawet po zakończeniu korzystania ze strony internetowej przez
osoby trzecie. Początkowo przyjmuje się, że autorzy zamieszczonych i stworzonych materiałów są uprawnieni
do takich działań.

Materiały rozpowszechniane w sieci WWW mogą być zainfekowane wirusem, przechwycone lub zmienione.
Dlatego też nie dajemy 100% gwarancji, że informacje wysyłane do Państwa lub zamieszczane na stronie są w
pełni chronione przed:

Zrzeczenie się odpowiedzialności i gwarancji

Usługi i informacje są dostarczane przez stronę na zasadzie "tak jak jest". Oznacza to, że strona internetowa nie
udziela gwarancji na oferowane informacje i usługi. Mamy nadzieję, że każdy użytkownik będzie w stanie
docenić je na własną rękę.

Strona nie jest odpowiedzialna za:

Strona udziela gwarancji na sprzedawane towary zgodnie ze swoimi regułami i prawem krajowym i jest w pełni
odpowiedzialna za jakość sprzedawanych produktów.

Linki

Strona może zawierać linki do projektów Internetowych, które są własnością innych firm lub osób prywatnych.
Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ich treść.