Polityka prywatności

Strona https://polandsale.today/ (zwana dalej "Stroną") jest zarządzana przez ComArt Inna Chernavska (zwany dalej "Firmą"), która jest zarejestrowana i działa zgodnie z polskim prawem.

Firma z szacunkiem i uwagą traktuje każdego, kto odwiedza stronę i korzysta z jej usług. Dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe swoich użytkowników, stwarzając im naprawdę komfortowe i bezpieczne warunki korzystania z danej strony internetowej.

Polityka prywatności (zwaną dalej "Polityką") określa:

Polityka opisuje środki bezpieczeństwa mające na celu bezpieczeństwo danych osobowych, opisuje zasady dostępu, usuwania, modyfikacji i całkowitego blokowania danych osobowych użytkowników, zapewnia kontakty do specjalistów Firmy.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych o charakterze niejawnym

Firma działa jako właściciel i zarządzający danymi osobowymi otrzymywanymi od osób korzystających ze strony. Informacje te są następujące:

Firma pracuje tylko z informacjami, które są podawane przez osoby świadome i bez przymusu (nazwisko, e-mail,
login i hasło dostępu, płeć, numer telefonu, itp.) Informacja ta stanowi potwierdzenie, że osoba korzystająca ze
strony zezwala na przetwarzanie podanych przez nią danych osobowych.

Każde logowanie do strony jest rejestrowane. Nie są śledzone żadne inne dane. Firma otrzymuje minimum
informacji, które są jej potrzebne tylko i wyłącznie do jakościowej i szybkiej realizacji żądań zgłaszanych przez
użytkowników strony. Jeżeli zostaną poproszone o dodatkowe (nieobowiązkowe) informacje, są one zgłaszane z
wyprzedzeniem.

Firma nie jest zainteresowana danymi o pochodzeniu etnicznym lub rasowym osób korzystających ze strony, ich
światopoglądach, przekonaniach religijnych, przynależności do związków zawodowych lub stowarzyszeń
publicznych. Nie ma potrzeby dostarczania informacji o faktach popełnienia przestępstw i wyroków karnych
wobec użytkowników, informacji o charakterze seksualnym, zdrowiu, parametrach i cechach genetycznych i
biometrycznych (jest to wyraźnie określone w ustawie "O danych poufnych" w jej art.).

Firma analizuje statystykę logowania do serwisu internetowego, uzyskując dostęp do danych na temat:

Przetwarzanie informacji o charakterze niejawnym

Dane osobowe są przetwarzane w centrach danych Firmy (w tym samym miejscu i przechowywane). Dysponują
one specjalnym wyposażeniem, które zapewnia funkcjonowanie obiektu. Dane osobowe są wprowadzane do
Bazy Danych. Terytorialnie, centrum danych Firmy znajduje się w Niemczech.

Cele zarządzania danymi osobowymi

Dane osobowe podawane przez użytkowników pozwalają stronie na świadczenie usług za pośrednictwem usług
internetowych, nawiązywanie wzajemnie korzystnych relacji reklamowych i komunikacyjnych, zgodnie z
poniższymi przepisami:

Informacje niejawne są również przetwarzane z uwzględnieniem postanowień rozpatrywanego Regulaminu oraz
innych dokumentów regulujących działalność Firmy.

Czas przechowywania informacji od użytkowników

Dane są przechowywane tak długo, jak długo jest to wystarczające do ich przetwarzania. Kiedy użytkownik
anuluje swoje konto na stronie, tym samym anulując usługi zasobów internetowych, jego dane są automatycznie
usuwane.

Praca z cookies

Pliki cookie to niewielkie ilości informacji (np. plików tekstowych) przechowywane na smartfonie, laptopie,
komputerze osobistym lub innym urządzeniu użytkownika i przesłane do przeglądarki internetowej. Zdarzają się:

Pierwsze z nich są zapisywane na komputerze, telefonie komórkowym do momentu ich usunięcia przez
użytkownika. Sesyjne pliki cookie są usuwane zaraz po zamknięciu przeglądarki. Opisane pliki są również
podzielone na części:

Jest tu kilka ważnych punktów, które należy odnotować:

  1. Domyślnie, przeglądarki internetowe w większości przypadków pozwalają na automatyczne zapisywanie plików cookie na urządzeniu.
  2. Pliki są automatycznie aktualizowane podczas ponownej wizyty w zasobach internetowych.
  3. Wyłączenie plików cookie często powoduje, że usługi strony internetowej zawodzą lub ograniczają dostęp do usług.

Firma zapewnia wygodę przebywania na stronie dzięki plikom cookie. Pomagają one śledzić zainteresowania i
preferencje osób odwiedzających zasoby internetowe. Pozwala to na ustawienie optymalnej nawigacji, łatwego
w obsłudze interfejsu i upraszcza procesy współdziałania z zasobami internetowymi.

Firma stosuje pliki cookie, których klasyfikacja zawarta jest w dokumentach Międzynarodowej Izby Handlowej.
Międzynarodowa Izba Handlowa (International Chamber of Commerce) określa następujące kategorie plików:

Pierwsza z nich służy do gromadzenia informacji o pracy z Serwisem. Informacje te są zapisywane na
urządzeniu użytkownika pomiędzy sesjami przeglądania. Dane operacyjne odnoszą się do danych:

Informacje uzyskane za pomocą operacyjnych plików cookie pomagają w rozwiązywaniu różnych zadań
analitycznych i statystycznych. Niektóre z tych plików cookie mogą być przekazywane osobom trzecim. Muszą
być spełnione trzy warunki:

  1. Strona trzecia może korzystać z plików cookie wyłącznie do celów analizy i zbierania danych statystycznych.
  2. Pliki operacyjne muszą być dostępne na stronie.
  3. Niezbędne cookies pozwalają użytkownikowi korzystać z niektórych powszechnych i ważnych usług

(wyszukiwanie, autoryzacja, wprowadzanie informacji rejestracyjnych, otwieranie dostępu do obszarów
chronionych). Są one wykorzystywane do poruszania się po stronie internetowej. Pliki te dodatkowo
zapamiętują działania użytkownika, gdy w trakcie jednej sesji on wraca na wcześniej odwiedzoną stronę.

Pliki funkcjonalne pozwalają na zapamiętanie konfiguracji lub ustawień zapisanych pomiędzy sesjami
internetowymi na komputerach użytkowników. Dotyczy to również takich plików cookie, jak:

Funkcjonalne pliki cookie umożliwiają również użytkownikom uczestnictwo w głosowaniach, ankietach i innych
interaktywnych usługach na stronie oraz pracę z portalami społecznościowymi. Pliki, o których mowa,
przechowują dane dostarczone przez użytkowników, aby interakcja ze stroną internetową była naprawdę
efektywna i wygodna.

Pliki "Target cookies" zapewniają usługi online interesujące dla użytkowników. Zawierają one wskaźniki
metryczne:

Strona może przekazywać informacje uzyskane za pomocą targetowanych plików cookie do swoich partnerów,
usług reklamowych, klientów mediów, aby umożliwić im wyświetlanie targetowanych reklam wysokiej jakości.

Google, Facebook i inne podobne serwisy mogą współpracować z web beacons, cookies w celu uzyskania
danych z dowolnego projektu online World Wide Web.

Dzięki temu mogą one świadczyć usługi w zakresie targetowania reklam i pomiarów. Jeśli użytkownik ma zakaz
pobierania swoich danych osobowych i pracy z nimi, będzie musiał opuścić stronę. Jeśli w ciągu 10 sekund nie
zrobi tego i będzie kontynuował interakcję ze stroną internetową, uważa się, że użytkownik zaakceptował zasady
korzystania z tej strony internetowej.

Analityka i pliki cookie

Strona korzysta z usług firm trzecich (Instagram, Facebook, oraz podobne do nich) w celu analizy działań
użytkowników. Umożliwiają one wyświetlanie i szybkie wysyłanie materiałów do użytkowników. Serwisy te mogą
współpracować z plikami cookie zainstalowanymi na urządzeniach osób korzystających z serwisu online.

Ważne: Strona nie jest w stanie modyfikować plików cookie używanych przez osoby trzecie. Aby uzyskać
informacje o tym, jak z nimi pracować, musisz przejść do odpowiedniego projektu Internetowego, na przykład:

Cechy zarządzania plikami cookie

Wymienione poniżej przeglądarki internetowe automatycznie (domyślnie) akceptują cookies. Wyłączenie tej
konfiguracji po przeczytaniu funkcji pomocy nie jest trudne. Można je wyłączyć za pomocą przycisku F1 lub za
pomocą menu:

Gdy odwiedzający stronę usunie pliki cookie ze swojej przeglądarki lub nie wyrazi zgody na ich wykorzystanie,
przy kolejnej wizycie na stronie internetowej przypomina mu się o konieczności uruchomienia i zastosowania
takich plików.

Ważne kwestie, które należy wziąć pod uwagę:

Dane użytkownika dostarczone przez cookie są udostępniane Spółce. Nie są one udostępniane publicznie i nie
są przekazywane osobom trzecim w celu uzyskania wynagrodzenia finansowego.

Interakcja strony z innymi zasobami internetowymi

Na stronie możliwe jest posiadanie kodów różnych projektów internetowych. Kiedy użytkownicy korzystają z jej
usług, do takich zasobów są wysyłane dane osobowe klientów. Zewnętrzne strony internetowe mogą
przetwarzać otrzymane informacje. Interakcja z takimi służbami jest wymagana w Spółce do realizacji takich
usług:

Informacje te nie są przetwarzane przez firmę i nie są przechowywane w centrach przetwarzania danych. Z tego
względu, gdy osoba z jakiegoś powodu nie chce wysyłać informacji na zewnętrzną stronę internetową, zaleca się
jej wylogowanie się ze swojego konta lub profilu i usunięcie pliku cookie.

Kontakty firmy z podmiotami zewnętrznymi oraz informacje niejawne

Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim jest wykluczone. Ujawnienie danych osobowych odbywa się
wyłącznie:

Informacje o użytkownikach strony - część ich praw osobistych (nazywane są one niemajątkowymi i mają pewną
wartość). Firma dokładnie przestrzega takiego oświadczenia i wykorzystuje wszystkie dostępne środki do
ochrony informacji niejawnych.

Linki do projektów internetowych stron trzecich, które są dostępne na stronie, są zamieszczane wyłącznie w
celach informacyjnych. Polityka ta nie ma zastosowania do projektów internetowych, do których użytkownicy
udają się w dowolny sposób. Dlatego też zaleca się zapoznać z polityką prywatności, która jest prowadzona
przez stronę trzecią, przed przekazaniem do niej danych.

Bezpieczeństwo nieletnich

Strona nie jest przeznaczona dla osób, które nie osiągnęły pełnoletności. Firma zaleca, aby rodzice rozmawiali
ze swoimi dziećmi o konieczności spełnienia standardów bezpieczeństwa podczas korzystania z sieci WWW.

Ochrona informacji o działalności podmiotu

Firma chroni informacje o ruchu swoich klientów, kierując się przepisami nowoczesnego prawa. Nie ujawnia ona
w żaden sposób "aktywności" odwiedzających.

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe użytkowników są chronione przez Firmę przed zniszczeniem, utratą, modyfikacją i niewłaściwą
obsługą zgodnie z przyjętymi obecnie zasadami (zarówno operacyjnymi jak i ściśle technologicznymi).
Jednocześnie nie jest zagwarantowana pełna ochrona użytkowników przed zagrożeniami, które wykraczają poza
regulacje prawne strony.

Firma przechowuje dane osobowe użytkowników i stosuje wszelkie niezbędne organizacyjne środki
bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie nielegalnemu lub nieautoryzowanemu przetwarzaniu lub
ujawnianiu informacji niejawnych, ich utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Dostęp do danych osobowych użytkowników jest możliwy tylko dla pracowników, którzy podpisali umowę o
zachowaniu poufności. Rozpowszechnianie danych osobowych jest możliwe za zgodą osoby, której te dane
dotyczą oraz w sytuacjach określonych prawem (wyłącznie w interesie praw człowieka i dobra ekonomicznego,
bezpieczeństwa narodowego).

Dostęp do informacji niejawnych

Dostęp do danych osobowych osób trzecich podlega specjalnej procedurze. Zgoda na jej warunki jest udzielana
przez każdego odwiedzającego stronę.

Użytkownicy mogą żądać od strony, z którą pozostają w związku, wszelkich informacji o sobie, związanych z
informacjami niejawnymi, ale tylko w przypadku, gdy nazwisko, miejsce zamieszkania lub pobytu, dane
dotyczące dowodu osobistego osoby składającej żądanie są dokładnie podane.

Dostęp do informacji o sobie jest zapewniony użytkownikom bez dodatkowych opłat i bez nieuzasadnionego
opóźnienia. Jest to możliwe, gdy wymagane informacje nie mogą zostać dostarczone z obiektywnych powodów
w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia wniosku.

Czas na rozwiązanie kwestii wymienionych we wniosku wynosi 45 dni kalendarzowych. Zawiadomienie o
opóźnieniu jest wysyłane do osoby fizycznej w formie pisemnej. Koniecznie opisano w nim procedurę
odwoławczą od podjętej decyzji.

Ważne! Jeśli z jakiegokolwiek powodu otrzymałeś decyzję o odmowie podania danych osobowych lub
odroczeniu ich udostępnienia, z tego powodu masz prawo wnieść odwołanie do Prezesa Sądu.

Prawa podmiotu informacji niejawnych

Prawa podmiotu danych osobowych są określone w ustawie o ochronie danych osobowych. Firma zwraca na nie
uwagę. Podmiot ma prawo:

Firma przyjmuje wnioski o dostęp, aktualizację, usunięcie, zablokowanie i modyfikację danych osobowych
użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) .

Zmiana polityki

Do rozpatrywanego dokumentu mogą zostać wprowadzone pewne uzupełnienia i poprawki. Proces ten nie
wymaga od firmy wysyłania wstępnych powiadomień do osób odwiedzających stronę.

Przy dokonywaniu zmian, które mają istotne znaczenie, na stronie internetowej zamieszczane jest ogłoszenie.
Określa ono datę, od której zmiany i uzupełnienia zaczynają obowiązywać.

Użytkownicy mogą odmówić ich przyjęcia w formie pisemnej. W przeciwnym razie uznaje się, że użytkownicy
strony zgadzają się na zmiany wprowadzone do polityki firmy.

Zalecamy okresowe przeglądanie zasad polityki firmy. Wtedy Państwo będzie dokładnie wiedzieli o wszystkich
poprawkach i uzupełnieniach, jakie do niej wprowadzono.