REGULAMIN

REGULAMIN 

Sprzedaż w ramach sklepu internetowego prowadzi sie w oparciu o Regulamin sklepu internetowego, z którym każdy Klient winien się zapoznać przed złożeniem zamówienia. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu. Sklep internetowy, prowadzony jest na stronie internetowej http://polandsale.today/, e-mail: [email protected] Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w całości, bądź którejś z części w dowolnym czasie bez wcześniejszego uprzedzenia. Klient nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które uległy zmianie po złożeniu zamówienia. Kupując w naszym sklepie akceptujesz regulamin. Regulamin Sklepu

Internetowego Użytkownikami sklepu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.  

 1. Nasz Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową towarów. Sklep czynny jest przez całą dobę, 365 dni w roku. W związku z tym również przez całą dobę można składać zamówienia.
 2. W sprzedaży oferujemy produkty nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych.

Ceny  

 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich. Przy pełnym opisie towaru podana jest cena brutto, zawierająca obowiązującą stawkę podatku VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia i zachowuje ważność w chwili uiszczania płatności.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

Zamówienia  

 1. Zamówienia towarów składa się poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia umieszczonego na stronie.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji zamówienia. W przypadku braku możliwości kontaktu i weryfikacji zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia

Wysyłka i dostawa towaru  

 1. Sklep realizuje zamówienia w ciągu 48 godzin od momentu złożenia zamówienia lub wpłaty należności przez klienta. W przypadku trudności z realizacją, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Jako realizacja rozumie się wysyłkę towaru do klienta.
 2. Koszty dostawy towaru na terenie Polski są podane każdorazowo przy wyborze pakietu. Wysyłki realizowane są za pomocą firmy kurierskiej.
 3. Sklep nie bierze na siebie odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia lub zaginięcie towaru spowodowane przez firmę kurierską. W przypadku przewoźnika wybranego przez stronę kupującą, Sklep zrzeka się wspomnianej odpowiedzialności.

 

 

Zwroty i reklamacje (nie dotyczy odstąpienia od umowy)  

 1. Sprzedawca przyjmuje zgłoszenia i reklamacje oraz udziela informacji w zakresie produktu w formie pisemnej bądź za pośrednictwem poczty i formularzy elektronicznych.
 2. Przy składaniu reklamacji bądź zapytania należy powoływać się na numer zamówienia lub podać dane umożliwiające identyfikację Klienta.
 3. Sklep rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania kompletu informacji. Udzielenie odpowiedzi może nastąpić w takiej samej formie, w jakiej zostało złożone zgłoszenie bądź reklamacja.
 4. Zwrot możliwy jest tylko w przypadku spełnienia wszystkich warunków wymaganych w Regulaminie.
 5. Klient zobowiązany jest do przesłania opakowania z produktem w nienaruszonym stanie, rachunku stwierdzającego zakup danego produktu (paragon) oraz wypełnionego formularza zwrotu w przeciągu 30 dni od daty dokonania zakupu.
 6. Reklamacje i zwroty przyjmowane są drogą e-mailową pod adresem [email protected]
 7. Kwota zwrotu to kwota za produkt która została wpłacona kupującym na rachunek Sklepu. Koszt wysyłki towaru do sprzedającego ponosi kupujący.
 8. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji/zwrotu pieniądze zostaną zwrócone przelewem na numer konta bankowego podany w formularzu zwrotu w ciągu 14 dni roboczych. Odstąpienie od umowy
 9. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z póź.zm.), Sprzedawca informuje, że Odbiorcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Decyduje data nadania przesyłki przez Klienta. Szczegółową procedurę regulują Warunki odstąpienia od Umowy.
 10. Zwracany towar należy odesłać wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy kupna w opakowaniu fabrycznym w nienaruszonym stanie.
 11. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep dokonuje zwrotu należności za zakupiony towar i przesyłkę poniesionych przez Klienta w ciągu 14 dni roboczych, zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie.

Bezpieczeństwo i poufność danych  

 1. Wszelkie dane osobowe gromadzone są na zasadzie pełnej dobrowolności i są przeznaczone tylko i wyłącznie dla Sklepu internetowego http://polandsale.today/ Ograniczone są do niezbędnego minimum i służą jedynie do identyfikacji kupujących i poprawnego przebiegu procesu realizacji zamówień. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawienia oraz do uprawnień wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

Ochrona danych osobowych  

 1. Sklep internetowy http://polandsale.today/ jest administratorem danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi, przetwarzanych w związku z zakupami w sklepie internetowym.
 2. Dokonywanie zakupów w naszym sklepie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, wyłącznie w celu składania przez Państwa zamówień, zawierania umów sprzedaży, ich realizacji oraz w celu realizacji procedury reklamacyjnej, gwarancyjnej, prawa odstąpienia od umowy i dochodzenia roszczeń z tytułu zawartej umowy.
 3. Państwa dane osobowe oraz informacje o zamówieniach i płatnościach chronione są przed dostępem osób nieupoważnionych przez techniczne systemy bezpieczeństwa.
 4. Transfer Państwa danych odbywa się z zastosowaniem bezpiecznego protokołu transmisji SSL z zastosowaniem 256 bitowego klucza. Ta technika oferuje najwyższe bezpieczeństwo i dlatego stosowana jest również przez m.in. banki do ochrony danych bankowości internetowej.
 5. Możecie Państwo w każdym czasie przeglądać, edytować lub usuwać własne dane. W celu dokonania tego jesteśmy dostępni dla Państwa pod adresem e-mail: [email protected]

Zasady wykorzystania plików cookie  

W treści poniższych zasad polityki stosujemy termin "cookie" w odniesieniu do tzw. ciasteczek i innych podobnych technologii, które zostały objęte Dyrektywą WE o prywatności i łączności elektronicznej.

Formularz odstąpienia od umowy można pobrać tutaj.